Showing posts with label action. Show all posts
Showing posts with label action. Show all posts
 Christmas Photoshop Actions

Christmas Photoshop Actions

Chào các bạn trở lại ở bài viết này thì mình StarManh.Net sẽ tiếp tục chia sẽ cho các bạn một số action tạo hiệu ứng cho hình ảnh để các bạ...
 Saturation yellow red Photoshop Action

Saturation yellow red Photoshop Action

Chào các bạn trở lại ở bài viết này thì mình StarManh.Net sẽ tiếp tục chia sẽ cho các bạn một số action tạo hiệu ứng cho hình ảnh để các bạn...
Chia Sẽ Action Hiệu Ứng Mùa Thu Photoshop

Chia Sẽ Action Hiệu Ứng Mùa Thu Photoshop

Mùa thu là một mùa đẹp trong năm, với thời tiết mát mẻ có thể giúp các bạn vui chơi ngoài trời... Ở Bài viết này mình StarManh.Net sẽ chia ...
Share Action Hiệu Ứng Vẽ Chì Cho Ảnh

Share Action Hiệu Ứng Vẽ Chì Cho Ảnh

Chào các bạn trở lại ở bài viết này thì mình StarManh.Net sẽ tiếp tục chia sẽ cho các bạn một số action tạo hiệu ứng cho hình ảnh để các bạ...
Share Grand Action Biến Ảnh Của Bạn Giống Như Phong Cách Game GTA

Share Grand Action Biến Ảnh Của Bạn Giống Như Phong Cách Game GTA

Grand Action sẽ biến những tấm ảnh của bạn giống như phong cách trong game GTA. Gta là viết tắt của cụm từ Grand Theft Auto là một sêri gam...
Share Lightning Photoshop Action Free Tạo Hiệu Ứng Hình Ảnh Đẹp

Share Lightning Photoshop Action Free Tạo Hiệu Ứng Hình Ảnh Đẹp

Chào các bạn. Với bài viết ngày hôm này thì mình StarManh.Net quay lại một chủ đề không mới đó là chia sẽ file action dùng cho photoshop để...
Share Fantasy Photoshop Action

Share Fantasy Photoshop Action

Action trong photoshop  là quá trình ghi lại các thao tác thực hiện mà bạn đã làm với tấm ảnh nào đó và được lưu với đuôi mở rộng là *.atn...