Showing posts with label action. Show all posts
Showing posts with label action. Show all posts
Dauber Photoshop Action

Dauber Photoshop Action

Xin chào các bạn hôm nay mình StarManh.Net chia sẽ đến các bạn một action chỉnh sửa và tạo hiệu ứng hình cho hình ảnh tuyệt đẹp. Bạn có thể ... Xem tiếp »
 Christmas Photoshop Actions

Christmas Photoshop Actions

Chào các bạn trở lại ở bài viết này thì mình StarManh.Net sẽ tiếp tục chia sẽ cho các bạn một số action tạo hiệu ứng cho hình ảnh để các bạ... Xem tiếp »
 Saturation yellow red Photoshop Action

Saturation yellow red Photoshop Action

Chào các bạn trở lại ở bài viết này thì mình StarManh.Net sẽ tiếp tục chia sẽ cho các bạn một số action tạo hiệu ứng cho hình ảnh để các bạn... Xem tiếp »
Chia Sẽ Action Hiệu Ứng Mùa Thu Photoshop

Chia Sẽ Action Hiệu Ứng Mùa Thu Photoshop

Mùa thu là một mùa đẹp trong năm, với thời tiết mát mẻ có thể giúp các bạn vui chơi ngoài trời... Ở Bài viết này mình StarManh.Net sẽ chia ... Xem tiếp »
Share Action Hiệu Ứng Vẽ Chì Cho Ảnh

Share Action Hiệu Ứng Vẽ Chì Cho Ảnh

Chào các bạn trở lại ở bài viết này thì mình StarManh.Net sẽ tiếp tục chia sẽ cho các bạn một số action tạo hiệu ứng cho hình ảnh để các bạ...