-->

Bật Khiên Bảo Vệ Cho Avatar Facebook

Comment 1/21/2019

- Bật Khiên Bảo Vệ Cho Avatar Facebook

Lưu ý: mình cam kết với các đọc giả trên blog StarManh.net của mình là mình sẽ không lưu lại bất cứ thông tin nào khi bạn sử dụng

Kết quả Demo:

- Cách lấy Token trên máy tính

B1: Các bạn đăng nhập vào Facebook bằng trình duyệt của mình
B2: Các bạn mở  một của số mới của trình duyệt ra và nhập "view-source:facebook.com/profile" xong các bạn bấm Enter.
Bật Khiên Bảo Vệ Cho Avatar Facebook
B3: Các bạn bấm "Ctrl + F" và nhập "eaaa" và sao chép lại đoạn mã trong ngoặc kep như ảnh bên dưới
Ảnh minh họa lấy token Facebook

- Cách lấy Token trên điện thoại

Bật Khiên Bảo Vệ Cho Avatar Facebook
* Các bạn sao chép từ EAAA đến hết đấu ngoặc kép đó là token.

Bật Khiên Bảo Vệ Cho Avatar Facebook Bật Khiên Bảo Vệ Cho Avatar FacebookPhạm Ngọc Mạnh8.8stars based on9reviews - Bật Khiên Bảo Vệ Cho Avatar Facebook Lưu ý: mình cam kết với các đọc giả trên blog StarManh.net của mình là mình sẽ không lưu lại bất...
  • Blog Bạn:
  • Download Game Offline Free |