Tạo Hiệu Ứng Dưới Nước Trong Photoshop

Tạo Hiệu Ứng Dưới Nước Trong Photoshop

Trong bài viết này mình xin chia sẽ cho các bạn một Action chuyển ảnh từ ảnh bình thương sang hiệu ứng dưới nước một cách dễ dàng chỉ cần mộ...
Comment 7/02/2019
Trong bài viết này mình xin chia sẽ cho các bạn một Action chuyển ảnh từ ảnh bình thương sang hiệu ứng dưới nước một cách dễ dàng chỉ cần một click chuột với Action photoshop. Bạn có thể tải action nay về miễn phí bên dưới nha.

Tạo Hiệu Ứng Dưới Nước Với Submerged Action Trong Photoshop

Tạo Hiệu Ứng Dưới Nước Với Submerged Action Trong Photoshop
Tải Action

Hướng dẫn sử dụng Submerged Action

Tải action về giải nén ra dùng photoshop load các file Bubbles Brush.abr, submerged bg.pat, Submerged.atn
Bước 1: mở tấm ảnh cần tạo hiệu ứng, tạo 1 layer tên "paint" dùng công cụ brush tô màu lên vùng cần tạo hiệu ứng
Tạo Hiệu Ứng Dưới Nước Trong Photoshop
Bước 2: Chạy Action
Tạo Hiệu Ứng Dưới Nước Trong Photoshop

Video hướng dẫn Submerged Action 

Một số ảnh demo

Tạo Hiệu Ứng Dưới Nước Với Submerged Action Trong Photoshop

Tạo Hiệu Ứng Dưới Nước Với Submerged Action Trong Photoshop

Tạo Hiệu Ứng Dưới Nước Với Submerged Action Trong Photoshop

Tạo Hiệu Ứng Dưới Nước Với Submerged Action Trong Photoshop

Tạo Hiệu Ứng Dưới Nước Với Submerged Action Trong Photoshop

Tạo Hiệu Ứng Dưới Nước Với Submerged Action Trong Photoshop

Tạo Hiệu Ứng Dưới Nước Trong Photoshop Tạo Hiệu Ứng Dưới Nước Trong PhotoshopPhạm Ngọc Mạnh8.8stars based on9reviewsTrong bài viết này mình xin chia sẽ cho các bạn một Action chuyển ảnh từ ảnh bình thương sang hiệu ứng dưới nước một cách dễ dàng chỉ cần mộ...
  • Blog Bạn:
  • Download Game Offline Free |