Share PSD Logo Và Icon Mockup

Share PSD Logo Và Icon Mockup

 Dưới đây là mẫu PSD logo thủy tinh với hiệu ứng sáng bóng cao cấp chất lượng cao, bạn chỉ cần đặt logo hoặc văn bản của bạn bằng cách sử dụ...
Comment 6/29/2019 +
 Dưới đây là mẫu PSD logo thủy tinh với hiệu ứng sáng bóng cao cấp chất lượng cao, bạn chỉ cần đặt logo hoặc văn bản của bạn bằng cách sử dụng đối tượng thông minh trong photoshop và hiệu ứng sẽ được tạo tự động một cách nhanh chóng. Bạn tải PSD này về bên dưới để tạo những logo cho team trên Facebook hoặc đơn giản chỉ là logo marketing cá nhân cho mình.

Shiny Logo and Icon Mockup

Share PSD Logo Và Icon Mockup
Format: Layered PSD
Dimension: 2000 x 1500px
Smart Object: Yes
PSD size: 19.1 MB
Label: PSD Logo, Text effect
Share PSD Logo Và Icon Mockup Share PSD Logo Và Icon MockupPhạm Ngọc Mạnh8.8stars based on9reviews Dưới đây là mẫu PSD logo thủy tinh với hiệu ứng sáng bóng cao cấp chất lượng cao, bạn chỉ cần đặt logo hoặc văn bản của bạn bằng cách sử dụ...
  • Blog Bạn:
  • Download Game Offline Free |