16 Free Light Leak Photoshop Actions

16 Free Light Leak Photoshop Actions

Dưới đây là bộ 16 Light Leak Photoshop Action miễn phí để giúp các bạn có thể tạo ra những hiệu ứng ảnh sáng tuyệt vời cho những tấm ảnh chỉ...
Comment 6/12/2019
Dưới đây là bộ 16 Light Leak Photoshop Action miễn phí để giúp các bạn có thể tạo ra những hiệu ứng ảnh sáng tuyệt vời cho những tấm ảnh chỉ bằng một click chuột!

Chia sẽ action photoshop tạo hiệu ứng ánh sáng cho hình ảnh

16 Free Light Leak Photoshop Actions

Hướng dẫn sử dụng action

  1. Tải action về dùng photoshop để load Action
  2. Dùng photoshop mở tấm ảnh, bấm F9 bạn sẽ thấy có thư mục dR_Light Leaks trong hộp thoại Actions bạn chỉ cần lựa chọn hiệu ứng trong đó là chạy thôi.
Chúc các bạn thành công!

16 Free Light Leak Photoshop Actions 16 Free Light Leak Photoshop ActionsPhạm Ngọc Mạnh8.8stars based on9reviewsDưới đây là bộ 16 Light Leak Photoshop Action miễn phí để giúp các bạn có thể tạo ra những hiệu ứng ảnh sáng tuyệt vời cho những tấm ảnh chỉ...
  • Blog Bạn:
  • Star Tuấn It |
  • Nam Blog |
  • Lò Bát Quái |
  • Download Game Offline Free |
  • Star Tuấn |