Action Sparkle Tạo Nhánh Ánh Sáng Đẹp

Action Sparkle Tạo Nhánh Ánh Sáng Đẹp

Xin chào các bạn hôm nay mình StarManh.Net xin chia sẽ cho các bạn một action Sparkle tạo nhánh ảnh sáng đẹp lung linh với nhiều màu sắc kh...
Comment 11/14/2018
Xin chào các bạn hôm nay mình StarManh.Net xin chia sẽ cho các bạn một action Sparkle tạo nhánh ảnh sáng đẹp lung linh với nhiều màu sắc khác nhau mà bạn có thể tuy chỉnh được. Bạn tại action này về miễn phí bên đưới và có hướng dẫn luôn nha.

Action Sparkle Tạo Nhánh Ánh Sáng Đẹp

Action Sparkle Tạo Nhánh Ánh Sáng Đẹp
 Share Action Hiệu Ứng Mưa Tuyệt Đẹp
 Share Action Blend Màu Socola Photoshop
 Share Action Epic Smoke Photoshop

Hướng dẫn

  1. Load Actions...
  2. Load ảnh cần tạo hiệu ứng và cho nó là background
  3. Tạo layer mơi với tên "brush"
  4. Sử dụng "Brush Tool" vẽ màu lên những phần mình muốn tạo hiệu ứng
  5. Chạy action Sparkle. Xong

Ảnh hướng dẫn

Action Sparkle Tạo Nhánh Ánh Sáng Đẹp


Action Sparkle Tạo Nhánh Ánh Sáng Đẹp Action Sparkle Tạo Nhánh Ánh Sáng ĐẹpPhạm Ngọc Mạnh8.8stars based on9reviews Xin chào các bạn hôm nay mình StarManh.Net xin chia sẽ cho các bạn một action Sparkle tạo nhánh ảnh sáng đẹp lung linh với nhiều màu sắc kh...
  • Blog Bạn:
  • Download Game Offline Free |