Chia Sẽ Bộ Font Việt Hóa Đẹp Dùng Để Thiết Kế

Chia Sẽ Bộ Font Việt Hóa Đẹp Dùng Để Thiết Kế

Chia Sẽ Bộ Font Việt Hóa Đẹp Dùng Để Thiết Kế Xin chào các bạn hôm nay trong thời gian rảnh mình lước trên mang qua các nhóm thì thấy c...
Comment 3/28/2018
Chia Sẽ Bộ Font Việt Hóa Đẹp Dùng Để Thiết Kế

Chia Sẽ Bộ Font Việt Hóa Đẹp Dùng Để Thiết Kế

Xin chào các bạn hôm nay trong thời gian rảnh mình lước trên mang qua các nhóm thì thấy có bài viết của DESIGNERVN chia sẽ bộ font việt hóa rất đẹp và dễ dàng sử dụng nên lấy về đây để chia sẽ cho các bạn dùng để thết kế logo team hoặc ảnh bìa Facebook... và trọn bộ này là có 32 Font các bạn chỉ cần tải về l link duy nhất bên dưới thôi. Và mình đã có ghi tên các font có trong thư mục file tải về bên dưới các bạn có thể xem tham khảo.
Tên các font trong file tải về:
 • FS Daxline Reg + Thin
 • FS Diavlo Black + Bold + Book + Light + Medium
 • FS Bella
 • FS Bookeyed Sadie Roman
 • FS Clan Pro Narrow Ultra
 • FS Fabrizio
 • FS Gill Sans MT Pro Med + Med Italic
 • FS Lighthouse
 • FS Maksim
 • FS Lust Script
 • FS Neusa Reg + Bold
 • FS P22 Marcel Script Pro
 • FS Port Reg
 • FS Sildetas Bold + Thin
 • FS Sinffonia Basic
 • FS Siruca
 • FS Squirrel
 • FS St Mika
 • FS Tangie Black
 • FS Trajan Pro Reg + Bold
 • FS Vindeco
 • FS Zulia Pro
 • FS Wolf in the city
- Chúc Các Bạn Thành Công ! - #StarManh.Net
- Nguồn: DESIGNERVN
Chia Sẽ Bộ Font Việt Hóa Đẹp Dùng Để Thiết Kế Chia Sẽ Bộ Font Việt Hóa Đẹp Dùng Để Thiết KếPhạm Ngọc Mạnh8.8stars based on9reviews Chia Sẽ Bộ Font Việt Hóa Đẹp Dùng Để Thiết Kế Xin chào các bạn hôm nay trong thời gian rảnh mình lước trên mang qua các nhóm thì thấy c...
 • Blog Bạn:
 • Download Game Offline Free |