Share Action Hiệu Ứng Vẽ Chì Cho Ảnh

Share Action Hiệu Ứng Vẽ Chì Cho Ảnh

Chào các bạn trở lại ở bài viết này thì mình StarManh.Net sẽ tiếp tục chia sẽ cho các bạn một số action tạo hiệu ứng cho hình ảnh để các bạ...
Comment 1/05/2018
Chào các bạn trở lại ở bài viết này thì mình StarManh.Net sẽ tiếp tục chia sẽ cho các bạn một số action tạo hiệu ứng cho hình ảnh để các bạn có thể dễ dàng hơn trong việc sử dụng photoshop và ở bài viết này thì mình sẽ chia sẽ cho các bạn action về hiệu ứng sẽ chì tuyệt đẹp các bạn sẽ được tải về hoàn toàn miễn phí nên không cần lo gì.
Download Action
Hướng dẫn sử dụng:
  1. Mở tấm ảnh mình cần làm hiệu ứng bằng photoshop.
  2. Tạo một layer có tên là "brush".
  3. Dùng công cụ brush tô màu vào phần mình muốn tạo hiệu ứng.
  4. Chạy Action và đợi trong giây lát.
Chúc Các Bạn Thành Công ! - By: StarManh.Net
Share Action Hiệu Ứng Vẽ Chì Cho Ảnh Share Action Hiệu Ứng Vẽ Chì Cho ẢnhPhạm Ngọc Mạnh8.8stars based on9reviews Chào các bạn trở lại ở bài viết này thì mình StarManh.Net sẽ tiếp tục chia sẽ cho các bạn một số action tạo hiệu ứng cho hình ảnh để các bạ...
  • Blog Bạn:
  • Star Tuấn It |
  • Nam Blog |
  • Lò Bát Quái |
  • Download Game Offline Free |
  • Star Tuấn |