January 10, 2018

PSD Ảnh Bìa Phát Sáng Chữ Hàn

Xin Chào, Tôi là Tuấn một cộng tác viên của StarManh.Net xin chia sẽ các bạn một PSD ảnh bìa phát sáng chữ Hàn nói lên tình bạn.Cho các bạn  nào thích trang trí và thay đổi bộ áo mới cho profile Facebook của mình vì vậy hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn PSD ảnh bìa này.

Tải PSD
Text : "Đừng vì quá mù quáng mà đánh mất tình bạn. Tiếp xúc thì hiểu không chơi thì đừng phát biểu "Du
By: Tuấn
No comments:

Post a Comment