-->

Share File GRD 500 Loại Gradients Photoshop

Share File GRD 500 Loại Gradients Photoshop

File GRD không thể xem hay mở được bằng cách click vào như bình thường. Vì vậy hôm nay mình StarManh.Net sẽ hướng dẫn cho các bạn nào mới dù...
Comment 12/19/2017
File GRD không thể xem hay mở được bằng cách click vào như bình thường. Vì vậy hôm nay mình StarManh.Net sẽ hướng dẫn cho các bạn nào mới dùng Photoshop cách load file *.GRD cho photoshop của mình ở dưới đây mình sẽ sử dụng Photoshop Cs6 các phiên bản photoshop khác thì điều tương tự như vậy thôi

Share File GRD 500 Loại Gradients Photoshop

Hướng Dẫn Load File GRD
ở đây mình đang sử dụng Photoshop Cs 6 các bạn chỉ cần chọn theo các bước (1) (2) (3) như trong hình của mình là có thể load được.
Download Gradients
Chúc Các Bạn Thành Công ! - By: StarManh.Net
Share File GRD 500 Loại Gradients Photoshop Share File GRD 500 Loại Gradients PhotoshopPhạm Ngọc Mạnh8.8stars based on9reviewsFile GRD không thể xem hay mở được bằng cách click vào như bình thường. Vì vậy hôm nay mình StarManh.Net sẽ hướng dẫn cho các bạn nào mới dù...
  • Blog Bạn:
  • Download Game Offline Free |