Hướng dẫn cách đổi tên trước 60 ngày

  Phạm Ngọc Mạnh       1/6/16
Vào google Google Chrome
Hola Better Internet: Link Hola
FAKE  ID CARD Online: ID Card
Link Ðổi tên:Link

Đợi vài phút fb gởi mail về thì rep lại như thế này
Hi Facebook Team
- My New Name It Isn't Set On My Account
- My New Name Is:  ( Tên mới )
- And this is my ID Card:
- Thanks Facebook Team.
logoblog

Thanks for reading Hướng dẫn cách đổi tên trước 60 ngày

No comments:

Post a Comment